IT haldus

IT hooldus on täislahendus Sinu ettevõtte infotehnoloogiliste vajaduste katmiseks. Igakuine IT hooldus on sobiv lahendus väikestele-, keskmistele- ja ka suurtele ettevõtetele, kes soovivad, et nende IT lahendused oleksid heal tasemel ja toetaksid ettevõtte tööprotsesse. Kirjuta meile ja me anname Sulle nõu, kuidas tõsta Sinu ettevõtte IT-süsteemide taset!

IT hooldusteenused

Pilve- ja serveriteenused

Muudame Teie tööprotsessid pilve- ja serveriteenuseid kasutusele võttes efektiivsemaks.

Riist- ja tarkvarahaldus

Hooldame ja hoiame silma peal Teie IT-süsteemi riist- ja tarkvaral.

Kaughaldus

Kiire probleemide lahendamine võrgu teel.

Monitooring

Infosüsteemi 24/7 monitooring reaalajas.

Turvalisus

Hoiame Teie IT-süsteemi väliste ohtude eest kaitstuna.

IT juhtimine

Loome dokumentatsiooni ja viime ellu IT arengukavad.

IT Hooldusteenuse kasulikkus

Annab konkurentsieelise

Tõstab töötajate produktiivsust, hoiab ära tööseisakud ja loob soodsad tingimused ettevõtte kasvatamiseks.

Kuluefektiivne

Aastaringne järelvalve ja hooldamine tõstab IT-süsteemidesse paigutatud investeeringu tasuvust ja kasvatab kasumlikkust.

Paindlikud tingimused

Pay as you grow põhimõttel baseeruv hinnastamine võimaldab meil olla teenuse pakkumisel paindlikud.

Tere!

Sinu paremaks mõistmiseks vali, millega saaksime sind järgmiseks aidata